รับเหมาก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภายในอาคารสำนักงาน โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์ มา 15 ปี

รับเหมา ออกแบบดูแล

งานระบบท่อสตีม ท่อน้ำร้อน โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ

ที่ปรึกษาโครงการ

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบกำจัดฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้เชียวชาญ

บริษัท บีท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการงานรับเหมางาน ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภายในอาคารสำนักงาน  งานระบบท่อสตีม ท่อน้ำร้อน และระบบกำจัดฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรม

มีทีมวิศวกรและผู้ควบคุมงานอาวุโส คอยดูแลงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก อาคารโรงงาน โกดังเก็บสินค้า รวมถึงรับผลิตชิ้นงานตามแบบซึ่งมี workshop เพื่อรองรับพื้นที่การผลิต และมีโกดังจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับในการจัดเก็บสินค้าให้ส่งมอบทันตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัทขอขอบคุณที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของท่าน